Εποπτικό Συμβούλιο

Εποπτικό Συμβούλιο

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  1. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ                       (Διδάκτωρ Διεθνολόγος)
  2. ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ  (συνταξιούχος δασκάλα)
  3. Στέφανος Αθανασίου                        (απόστρατος υποστράτηγος Αστυνομίας)
  4. Μαρία Αρκουζή                                 (Σπουδάστρια)